Program wizyty duszpasterskiej

 Pragniemy odwiedzić wszystkich z pasterskim błogosławieństwem. Program tegorocznej kolędy będzie podawany w ogłoszeniach parafialnych i na stronie parafialnej. Przypominamy, że od poniedziałku do piątku wizyta duszpasterska rozpoczyna się od godz. 15.00, a w sobotę od godz. 9.30. W czasie trwania kolędy nie ma Mszy św. w dni powszednie o godz. 18.00. Do zobaczenia.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

 

Ks. Zbigniew Grochowski, rezydent w naszej parafii, który przez prawie 6 lat studiował w Jerozolimie, planuje zorganizować - w dwóch terminach - pielgrzymkę do Ziemi Świętej, której sam byłby duchowym przewodnikiem (posiada na to odpowiednią licencję izraelską). Interesujące nas daty to 7-14 lutego 2015 i 18-25 kwietnia 2015 roku.

1% podatku na nasz Caritas

Ze względu na ukonstytuowanie się parafialnego oddziału Caritas można dokonać odpisu 1% podatku na Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ze wskazaniem konkretnie naszej parafii jako odbiorcy. Zasili to budżet naszego oddziału i pozwoli pomóc uboższym rodzinom mieszkającym na trenie naszej parafii.